และนี่คือที่มาของแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือผู้คนทั่วไป โดยเริ่มต้นจากความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย และอยากเสนอทางเลือกให้พวกเขา ในการรักษาสุขภาพ ตลอดจนให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ ไม่ต้องพึ่งพิงคนอื่น เป็นชีวิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพเพื่อที่พวกเขาจะได้ใช้ชีวิต ร่วมกับผู้เป็นที่รักได้อย่างสมศักดิ์ศรีและเต็มภาคภูมิ

Freedom Move ไม่ได้ใส่ใจแค่ผู้สูงวัยเท่านั้น แต่เรายังเชื่อว่า สุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้น ณ วันนี้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงอายุใดก็ตาม จึงได้มีการเสาะหา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลสุขภาพสำหรับคนวัยหนุ่มสาวที่สนุกกับไลฟสไตล์กลางแจ้ง ไปจนถึงคนวัยทำงาน เพื่อที่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้เริ่มใส่ใจ ในสุขภาพของตนเองก่อนที่จะเกิดปัญหาสุขภาพใดๆ ให้ต้องมาตามแก้กันภายหลัง และเติบโตเป็นผู้สูงวัยต้นแบบในภายภาคหน้าที่สามารถใช้ชีวิต ได้อย่างเสรีตามใจอยาก โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสุขภาพมาเป็นตัวทำลายความฝันใดๆ ก็ตามใช้ชีวิตอย่างไร้ข้อจำกัดไปกับเรา 

Freedom Move ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่มีให้กับเรา


Visitors: 7,392